In mijn optiek is groene stroom pas écht groene stroom als er geen afhankelijkheid meer is van een centrale die gebruikt maakt van fossiele brandstoffen. In de winter bestaat er altijd een kans dat er een paar weken weinig zon en geen wind is en dan is het niet mogelijk om iedereen van groene stroom te voorzien die dat denkt te ontvangen. Hoe meer groene stroom er geproduceerd wordt hoe beter want je bespaart wel op fossiele brandstoffen, het probleem is echter dat er een behoorlijke capaciteit aan centrales beschikbaar moet zijn om à la minute bij te springen.

Een goede oplossing voor seizoensopslag is in mijn optiek de holy grail in dit vraagstuk. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld een blue battery of waterstof. Ik ben hierover met allerlei partijen in gesprek en ik wil graag een pilot locatie zijn voor deze veel belovende inventies. Daarnaast kijk ik ook naar opslagmiddelen voor kortere tijd (dagopslag) zoals de Tesla powerwall en het inzetten van elektrische auto’s en slim aansturen van koelkasten en vriezers. Om het energieverbruik tot het minimum te beperken kijk ik ook naar duurzame verwarmingssystemen waarvoor weinig elektrische energie nodig is zoals bijvoorbeeld aardwarmte. Deze systemen worden erg duur naarmate een hogere temperatuur gewenst is, maar hoe hoger de temperatuur hoe duurzamer de energie omdat er minder elektrisch nodig is om te verwarmen.

Mijn doel is om volledig off-grid te gaan, dus dat er geen koppeling meer is met het elektriciteitsnet. Of dit gaat lukken is de vraag, in mijn gesprekken met Tesla in Amsterdam is het mij afgeraden omdat het volgens hun nog niet mogelijk is op deze latitude, maar als koppige Zeeuw laat ik mezelf natuurlijk niet zomaar uit het veld slaan!