Onderzoek van bureau Waardenburg heeft aangetoond dat het buitendijkse gebied aan de Zuidvlietpolder momenteel weinig aantrekkelijk is voor flora en fauna. Dit komt doordat het gras wat er momenteel groeit niet geschikt is voor voedsel en omdat de waterkant erg stijl is.

In het plan worden de natuurwaarden in dit buitendijkse gebied sterk verbeterd waardoor het een meerwaarde oplevert voor flora en fauna ten opzichte van de huidige situatie. Daarbij wordt er binnendijks in de polder op diverse lokatie’s extra natuur gecreëerd.

Aan de kant van natuurgebied Kwistenburg worden mosselbanken aangelegd en wordt er een ondiepe kreek uitgegraven om een zoet/zoutwaterovergang te creëren wat voor diverse flora en fauna unieke eigenschappen biedt.

Op diverse plaatsen wordt er speciaal gras ingezaaid wat regelmatig wordt gemaaid zodat het aantrekkelijk is voor allerlei eendensoorten.

Er wordt een natuurvriendelijke oever gecreëerd met rietkragen en er wordt breuksteen gestort. De oever wordt zodanig aangepakt dat deze weer aantrekkelijk wordt voor allerlei flora en fauna.

Binnendijks in de Zuidvlietpolder wordt op 2 plaatsen nieuwe natuur gecreëerd. Door onder andere te verlagen en te vernatten ontstaan er goede omstandigheden voor nieuwe natuurontwikkeling.

Hieronder is de uitslag van het uitgebreide natuuronderzoek te zien wat is uitgevoerd door het onafhankelijke bureau Waardenburg.

Hieronder is de overgangszone (zo’n 225 meter lang) tussen het plangebied en natuurgebied Kwistenburg te zien. Ook zijn de mosselbanken, kreek en grasoevers zichtbaar.