Het buitendijks gelegen stuk schorre aan de Zuidvlietpolder had vroeger mooie natuurlijke rietkragen. Momenteel is het een kale wei met een steile, rechte oeverbescherming wat er weinig natuurlijk uitziet. Het doel is om een natuurlijke oever te creëren en de rietkragen terug te brengen naar hoe het vroeger was.

De 28 ecolodges worden verdeeld over een relatief grote oppervlakte waardoor de landschappelijke impact opzichzelf klein is vanwege de spreiding. Iedere ecolodge wordt perfect landschappelijk ingepast door deze in te bedden in met gras bedekte heuveltjes, in combinatie met verhogingen en verlagingen van het grasland eromheen. Hierbij worden alle zichtlijnen in acht genomen.  Daarbij zullen rietkragen, struweel en bossages voor een extra natuurlijke uitstraling en landschappelijke inpassing zorgen. Door deze landschappelijke inpassing is er vanaf het water vrijwel niks zichtbaar. De beleving van ruimte, rust en natuur staat centraal in dit project.

Zichtlijnen vanaf het water

Vanaf het water kijkt men tegen de heuveltjes aan waar de eco-lodges in worden gebouwd. Deze heuveltjes zorgen voor een sublieme landschappelijke inpassingen en hebben daarbij nog een functie want voor de gasten is het ook prettig want die zijn beschut tegen de wind vanaf het water en zitten lekker in de zon aan de zuidkant. Doordat de eco-lodges onderaan de dijk staan en wegvallen tegen de het dijklichaam blijven alle bestaande zichtlijnen vanaf het water behouden.

Hieronder is een overzicht van de belangrijkste punten met betrekking tot bebouwing aan de kust:

  1. Zichtbaarheid van bebouwing vanaf het water.
      Alle eco-lodges worden ingepast in grasheuveltjes. Vanaf het water gezien kijk je tegen deze heuveltjes aan die wegvallen tegen het bestaande dijklichaam.
  2. Doorbreken van zichtlijnen.
      Er worden geen zichtlijnen doorbroken omdat ontwikkeling plaatsvindt parallel aan het bestaande dijklichaam. De openheid van het gebied blijft volledig behouden.
  3. Openbare toegang van de oevers.
      De oever van de Zuidvliet is momenteel niet openbaar toegankelijk. Er zal een openbaar strandje gemaakt worden en de openbare toegankelijkheid van het hele gebied wordt vergroot.

Zichtlijnen vanaf het Hardebollepad (rondje Veerse Meer)

Het hardebollepad maakt deel uit van een belangrijke en zeer populaire fietsroute, namelijk het rondje Veerse Meer. Kenmerkende landschappelijke eigenschappen van deze route zijn de openheid en de lange zichtlijnen door de polders en over het water van het Veerse Meer. Vanaf het hardebollepad kijkt men uit op het binnendijkse deel van de Zuidvlietpolder. Van de ontwikkeling op het buitendijkse deel van de Zuidvlietpolder is in zijn geheel helemaal niks te zien. Volledige openheid van de polder en alle zichtlijnen vanaf de route over het hardebollepad blijven behouden met deze buitendijkse ontwikkeling.