De Zuidvliet is een ontwikkeling van 28 eco-lodges op eigen grond aan het Veerse Meer. De eco-lodges worden landschappelijk perfect ingepast, zichtlijnen en openheid van het gebied blijven behouden. De eco-lodges worden in met gras bedekte heuveltjes ingepast zodat vanaf het water alleen deze heuveltjes te zien zijn. Deze heuveltjes vallen weg tegen het bestaande dijklichaam wat ook met gras is bedekt. Doordat de eco-lodges op het platte stuk schorre onderaan de dijk geplaatst worden blijven alle bestaande zichtlijnen vanaf het water behouden. Ook de zichtlijnen vanaf het fietspad “hardebollepad” (rondje Veerse Meer) blijven behouden.

De Zuidvliet is een ontwikkeling op eigen grond, hierdoor gaat er dus geen openbare ruimte verloren. Ik wil alles in eigen hand ontwikkelen en exploiteren. Ik geloof in organische groei, zelfstandigheid, onafhankelijkheid en een lange-termijn visie. Beter een kleine baas dan een grote knecht! Dit is een ontwikkeling die haar bestaansrecht ontleent uit het aanbieden van een unieke propositie en niet uit het vinden van investeerders voor het verkopen van vakantiehuizen – gedreven door de lage rente op spaargeld – geen snel geld dus.

Wat centraal staat binnen de ontwikkeling en exploitatie is dat er heel bewust omgegaan wordt met grondstoffen en afval. Ik ben namelijk van mening dat onze huidige maatschappij op een onverantwoordelijk hoog tempo grondstoffen op aan het maken is (olie, gas, metalen) en dat dit voor veel verontreiniging zorgt. De beste manier om hiervoor zorg te dragen is om zoveel mogelijk organische grondstoffen te gebruiken en/of ervoor te zorgen dat grondstoffen makkelijk hergebruikt kunnen worden. De beste manier om afval te voorkomen is om ervoor te zorgen dat het niet kan ontstaan, zo zullen bijvoorbeeld wegwerpplastics verboden zijn. Uiteraard zal er voor alternatieven gezorgd worden!