De Zuidvliet is een ontwikkeling met kleinschalige duurzame verblijfsrecreatie op een prachtige plek aan het Veerse Meer. Het gaat om 28 perfect landschappelijk ingepaste ecolodges met grasdaken buitendijks direct aan het Veerse Meer. Omdat de ecolodges wegvallen tegen de dijk is er vrijwel geen landschappelijke impact. De Zuidvliet is een plek die de identiteit van Zeeland omarmt, namelijk je eigen plekje aan het water midden in de natuur en rust.

In dit project wordt er ontzettend veel gedaan aan het verbeteren van natuurwaarden en het creëren van nieuwe natuur op diverse plekken in de polder. Momenteel is de rand aan het Veerse Meer waar de ecolodges komen weinig aantrekkelijk voor fauna omdat de oever stijl is en het gras niet geschikt is als voedsel. In het project worden natuurvriendelijke oevers gecreëerd, met rietkragen, struweel en bossages. Op diverse plaatsen zal speciaal gras ingezaaid worden en regelmatig gemaaid zodat het aantrekkelijk wordt voor allerlei (duik) eenden en vogels. Hierbij is rekening gehouden met verstoringsafstanden van diverse soorten. Tussen het natuurgebied Kwistenburg en de ecolodges komt een lange overgangszone met heesters met doornen en stekels zodat het onmogelijk is dat er verstoring optreedt. Deze Heesters zorgen ervoor dat er geen plek wordt gecreëerd voor roofvogels die zouden kunnen gaan jagen op kwetsbaardere soorten fauna.

Ik ben gestopt met het houden van vleesvee met het doel over te schakelen naar een veel duurzamere bron van inkomsten namelijk de eco-lodges. Het houden van vee brengt namelijk veel stikstof uitstoot met zich mee wat ongewenst is omdat het bedrijf naast een natura2000 gebied ligt. Deze ontwikkeling zorgt ervoor dat natuurwaarden sterk worden verbeterd ten opzichte van de huidige situatie.

Het is een ontwikkeling op eigen grond, het gaat dus niet ten koste van de openbare ruimte. Alles wordt volledig in eigen hand gehouden, zowel de ontwikkeling en ook de exploitatie, hierdoor is er een lange termijn visie omdat ik écht iets heel goeds wil maken waar mensen graag heen willen, ook nog over 20 jaar. Alle verdiensten komen weer terug in de lokale Zeeuwse economie. Dit is niet te vergelijken met andere recente ontwikkelingen in Zeeland waarbij grote aantallen vakantiehuisjes worden neergezet primair voor de investeerdersmarkt en waarbij exploitant en ontwikkelaar vaak niet uit Zeeland komen wat een gemis is voor de Zeeuwse economie.